Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
3
4
5
6
7
8

Skador på timmerbyggnader
Artikle | Publicerad: 30-06-2006

Olli Cavén Om ett timmerhus t.ex. av naturliga orsaker inte kan sjunka ihop kan detta orsaka skador och leda till luftläckor som måste tätas. Även fukt, svampar och röta skadar stockbyggnader....

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Förnuftigt husunderhåll > Skador på timmerbyggnader
Borgå kyrka och klockstapel på medeltiden
Artikle | Publicerad: 31-05-2006

Marianna Niukkanen Kyrkan och klockstapeln var säkerligen de enda stenbyggnaderna i Borgå under medeltiden, och de är också de enda exemplen på stadens medeltida byggnadsbestånd som står kvar. Före d......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Borgå kyrka och klockstapel på medeltiden
De medeltida stenkyrkorna vittnar om en långvarig bosättning
Artikle | Publicerad: 29-05-2006

Marja Terttu Knapas Den medeltida stenkyrkan med sitt enorma tak är ett mycket ståtligt bevis på bestående bosättning i miljön. Många av de kyrkor som byggdes för mer än 500 år sedan används fortfara......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > De medeltida stenkyrkorna vittnar om en långvarig bosättning
Var mans rätt till sommarbostad
Artikle | Publicerad: 26-03-2006

Irma Lounatvuori När man på 1800-talet längtade ut i naturen om somrarna uppstod villaområden kring städer och badorter samt vid stränderna. Så småningom förde medelklassen med sig timmerstugor och k......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Var mans rätt till sommarbostad
Industristäderna
Artikle | Publicerad: 22-03-2006

Johanna Nurminen Att orten har ett förflutet inom industrin kan man se på långt håll på de typiska byggnaderna, såsom skorstenarna. I den industriella arkitekturen användes ofta nya tekniska innovati......

Aktuellt > Artiklar > Industrimiljöer > Industristäderna
Kulturlandskapet förändras
Artikle | Publicerad: 10-03-2006

Johanna Forsius Grunden av ett kulturlandskap utgörs av markytans former och jordmån som med tiden formats av bosättning, jordbruk och trafik. I ett kulturlandskap ser man de olika skikten och föränd......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Kulturlandskapet förändras
Om utvecklingen av rumsindelningen i bostadshus
Artikle | Publicerad: 08-02-2006

Teppo Korhonen I de tidigaste boningarna hade man eldstaden mitt i rummet, antingen en koja med ett rum eller i ett pörte. Senare utvecklades rumsindelningen och man började bygga förstugor och andra......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Om utvecklingen av rumsindelningen i bostadshus
Modell för landsbygden – ståndspersonerna, föregångare inom byggnadskulturen
Artikle | Publicerad: 16-01-2006

Irma Lounatvuori Det högsta ståndet bodde på samma plats i hundratals år, byggde och odlade och skapade sina egna kulturmiljöer. I herrgårdarna följde man med nyheter inom arkitektur och inredning oc......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Modell för landsbygden – ståndspersonerna, föregångare inom byggnadskulturen
Blockpelarkyrkan är en finländsk specialitet
Artikle | Publicerad: 13-01-2006

Marja Terttu Knapas Blockpelarkyrkan var allmän i Österbotten under 1600-talet. I ett sådant bygge skyddades skiftesverket av en ihålig timrad pelare. Det fanns i tiderna mer än hundra blockpelarkyrk......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Blockpelarkyrkan är en finländsk specialitet
Byggnadshistoriska skatter bland de ortodoxa kyrkorna
Artikle | Publicerad: 13-01-2006

Marja Terttu Knapas Bland de ortodoxa kyrkorna i Finland finns många byggnadshistoriskt värdefulla byggnader, såsom kyrkan i Villmanstrand och Uspenskikatedralen i Helsingfors....

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Byggnadshistoriska skatter bland de ortodoxa kyrkorna
Korskyrkor av trä återspeglar olika stilar
Artikle | Publicerad: 13-01-2006

Marja Terttu Knapas I de finska träkyrkorna kan man se både olika tidevarv och inriktningar inom arkitekturen. Korskyrkornas guldålder inföll under slutet av 1700-talet då det byggdes många varianter......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Korskyrkor av trä återspeglar olika stilar
Ödekyrkorna utstrålar historia
Artikle | Publicerad: 13-01-2006

Marja Terttu Knapas Ödekyrkorna är byggnader som inte längre används för gudstjänster och som inte är några egentliga församlingskyrkor. Bland dessa finns t.ex. Det heliga korsets kyrka i Hattula, kä......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Ödekyrkorna utstrålar historia
Den historiska finländska staden
Artikle | Publicerad: 04-01-2006

Pekka Kärki Stadens historiska kärna utgörs fortfarande ofta av dess centrum och nyare stadsdelar växer runt om kring den. Det gamla centrumet påverkar bilden av en stad och binder den vid en viss ep......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Den historiska finländska staden
De små träborgarna har fallit i stenborgarnas skugga
Artikle | Publicerad: 03-01-2006

Veli-Pekka Suhonen De medeltida slotten i Finland var oftast helt eller delvis byggda i trä. Av träslotten finns numera endast vallar, vallgravar och stenrösen kvar, men de har tidigare varit lika st......

Aktuellt > Artiklar > Försvarsplatser > De små träborgarna har fallit i stenborgarnas skugga
Finland befästes av ryssarna i början av 1900-talet
Artikle | Publicerad: 09-12-2005

Ulla-Riitta Kauppi Det politiska klimatet i Europa började skärpas inför det första världskriget. Ryssland upplevde Tyskland som ett hot som möjligen kunde attackera St. Petersburg varför man började......

Aktuellt > Artiklar > Försvarsplatser > Finland befästes av ryssarna i början av 1900-talet
Fästningarna från medeltiden fram till 1800-talets början
Artikle | Publicerad: 08-12-2005

Ulla-Riitta Kauppi Befästningen av Finland började på medeltiden då Sverige som representerade kyrkan och överheten i väst på 1200-talet grundade Åbo, Tavastehus och Kustö slott. Under de följande år......

Aktuellt > Artiklar > Försvarsplatser > Fästningarna från medeltiden fram till 1800-talets början
Fästningarna på 1800-talet
Artikle | Publicerad: 08-12-2005

Ulla-Riitta Kauppi Tvisterna mellan Sverige och Ryssland på 1700 och 1800-talet ledde till en fortifikation av Östra Finland. De s.k. Suvorovkanalerna byggdes för marinbasen i Saimen. I mitten av 180......

Aktuellt > Artiklar > Försvarsplatser > Fästningarna på 1800-talet
Föreningshusen lever
Artikle | Publicerad: 17-11-2005

Leni Pakkala Det finns ca 2600 föreningshus i Finland, de flesta i Nyland, Birkaland och Södra Österbotten. Föreningshusen är sin tids mångsidiga verksamhetscentrum samt scen för medborgaraktiviteter......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Föreningshusen lever

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
3
4
5
6
7
8