Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
2
3
4
5
6
7
8
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Från nordisk klassicism till functionalism 1920–1940, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 2/5
Artikle | Publicerad: 02-12-2009

Tommi Lindh Under mellankrigstiden byggdes våningshusen av aktiebolag. Under 1920-talet strävade man efter en enhetlig stadsbild med murliknande husrader och stora kvarter. Parkernas betydelse poängt......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Från nordisk klassicism till functionalism 1920–1940, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 2/5
Från nyrenässans till nyklassicism 1880–1920, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 1/5
Artikle | Publicerad: 23-11-2009

Tommi Lindh Bostads- och affärshus i flera våningar dök upp i den finska gatubilden under slutet av 1800-talet. Vid sekelskiftet styrdes höghusbyggena av de första detaljplanerna och i fasadernas ark......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Från nyrenässans till nyklassicism 1880–1920, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 1/5
Köpcentrumen, förstädernas oaser
Artikle | Publicerad: 02-11-2009

Tommi Lindh Efter kriget blev de moderna köpcentrumen, byggda kring en atriumgård, mötesplatser i stadsdelarna. Dessa har förlorat mot bilmarketarna långt utanför centrumen, men finns det fortfarande......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Köpcentrumen, förstädernas oaser
Sommarboendets kulturhistoria – veckoslutsstugor och andrahem
Artikle | Publicerad: 03-07-2009

Miikka Kurri Under slutet av 1900-talet drömde hela folket om en sommarstuga och nya typer av förmånliga fritidsbostäder blev allmänna. I nuläget finns det en halv miljon fritidsbostäder i Finland, f......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Sommarboendets kulturhistoria – veckoslutsstugor och andrahem
På egen gård – självförsörjande odling, typmodeller och ekologiskt tänkande
Artikle | Publicerad: 05-06-2009

Raija Seppänen Gårdstunet är en väsentlig del av finländarnas livsmiljö och för många är den egna gården en koppling till naturen. I de tidiga trädgårdana i de medeltida klostren odlades nyttoväxter ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön > På egen gård – självförsörjande odling, typmodeller och ekologiskt tänkande
Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Kulturmiljön och hållbar utveckling > På egen gård – självförsörjande odling, typmodeller och ekologiskt tänkande
Klang i konserthusen
Artikle | Publicerad: 10-12-2008

Riitta Niskanen Under slutet av 1700-talet började man uppföra musik offentligt i Finland. Konsertsalarna var i början allaktivitetsutrymmen där man även höll möten, fester och spelade teater. Kultur......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Klang i konserthusen
Malms flygplats igår och idag
Artikle | Publicerad: 21-11-2008

Minna Pesu Malms flygfält var huvudstadsregionens första markflygplats för civil luftfart och en stilren representant för 1930-talets funkis. Flygstationen var sin tids byggnadstekniska mästerverk me......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Malms flygplats igår och idag
Tjärtillverkningens traditioner fortsätter
Artikle | Publicerad: 04-11-2008

Olli Cavén och Esa Heikkinen Man har tillverkat tjära i tusentals år. Det var vanligt med tjärbränning i Finland under 1600-talet och tjäran var länge vår viktigaste exportprodukt. Sedan 1990-talet h......

Aktuellt > Artiklar > Skogar och naturmiljöer > Tjärtillverkningens traditioner fortsätter
Lyckad renovering, föreningshus som exempel
Artikle | Publicerad: 22-10-2008

Leni Pakkala Då man renoverar ett föreningshus bör man beakta byggnadens skick, dess användare och kulturhistoriska värden. Om man inte beaktar alla dessa tre grundpelare blir slutresultatet vagt....

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper > Lyckad renovering, föreningshus som exempel
Skogen är varuhuset för den som bygger traditionellt
Artikle | Publicerad: 26-09-2008

Harri Metsälä Under århundraden har man i Finland byggt med timmerstockar och principerna för detta byggande har uppstått ur praktiska behov. Trä är ett mångsidigt byggmaterial som kan vara en bärand......

Aktuellt > Artiklar > Skogar och naturmiljöer > Skogen är varuhuset för den som bygger traditionellt
Den som bygger kan spara naturresurser
Artikle | Publicerad: 19-09-2008

Erja Heino Mycket av Finlands naturresurser används till byggen. Det går åt särskilt mycket material för mark- och vattenbyggen, men även till husbyggen. Det är emellertid möjligt att minska användni......

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper > Den som bygger kan spara naturresurser
Egnahemsboendets kulturhistoria
Artikle | Publicerad: 19-09-2008

Kirsi Saarikangas Drömmen om en röd stuga med potatisland har bitit sig fast i många finländare och i Finland har man traditionellt bott i enfamiljshus, både på landet och i staden. Som begrepp är en......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Egnahemsboendets kulturhistoria
De gamla begravningsplatserna – de många minnenas parker
Artikle | Publicerad: 18-10-2007

Marja Terttu Knapas Gamla gravgårdar är en lämplig omgivning för att stanna upp och meditera, platser där kulturen och lokalhistorien är närvarande. Där kan man även se element från olika tidevarv, s......

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > De gamla begravningsplatserna – de många minnenas parker
Byggnader för sjötrafiken
Artikle | Publicerad: 31-08-2007

Jarmo Saarinen Den tidiga finska sjöfarten ledde till att lager, magasin och packhus uppstod i hamnarna, och senare kranar och oljecisterner. Detta gamla byggnadsbestånd har bäst bevarats i hamnar so......

Aktuellt > Artiklar > Vid vattnet > Byggnader för sjötrafiken
Gästgiveriet – en plats på vägen mellan avfärd och ankomst
Artikle | Publicerad: 15-08-2007

Jouko Heinonen Gästgiverisystemet började i slutet av 1200-talet då svenska kronan bestämde sig för att ordna med omständigheter för resande. Eftersom det tog tid att resa blev övernattningen, middag......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Gästgiveriet – en plats på vägen mellan avfärd och ankomst
Stationsplatsen – terminalerna i samhällsstrukturen
Artikle | Publicerad: 15-08-2007

Heikki Kukkonen Järnvägsstationerna har haft en betydande roll på sina orter och de har placerats synligt och centralt i städerna. Nutidens stationer omskapas emellertid, såväl till sin funktion, som......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Stationsplatsen – terminalerna i samhällsstrukturen
Järnvägsstationer – arkitektur från hundra år
Artikle | Publicerad: 10-08-2007

Pirjo Huvila Järnvägsstationen är mänskornas mötesplats. Den allmännaste stationsmiljön för finländarna är ett stationshus i trä från sekelskiftet med en park, men landets järnvägsstationer bildar et......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Järnvägsstationer – arkitektur från hundra år
Busstationernas historia
Artikle | Publicerad: 09-08-2007

Riitta Niskanen Under 1920-talet ökade antalet bussar i Finland och därmed uppstod de första busstationerna. Ändringar i både samhället och trafiken samt arkitekturens inriktningar inverkade på hur s......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Busstationernas historia
Kontroll och underhåll av yttertak
Artikle | Publicerad: 23-05-2007

Sami Kälkäjä Tiden mellan höst och vår sliter mest på hustaket. Det är bra att serva och följa med yttertaket regelbundet och man sköter om olika tak enligt materialen....

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kontroll och underhåll av yttertak
Bostadsbygge i Finland på 1900-talet
Artikle | Publicerad: 10-07-2006

Mikko Härö Under 1900-talet utvecklades Finland från ett agrart samhälle till ett industriellt och urbant välfärdssamhälle. Boendet genomgick betydande reformer och med styrning och normer uppstod bo......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Bostadsbygge i Finland på 1900-talet

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
2
3
4
5
6
7
8
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar