Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Gamla väderkvarnar som en del av kulturmiljön – de kvarvarande 650 kvarnarna måste bibehållas
Artikle | Publicerad: 30-08-2017

Kirsti Horn Det finns ca 650 bevarade traditionella väderkvarnar i Finland. Enligt en uppskattning fanns det t.o.m. 20,000 av dem i slutet av 1800-talet. Hurudana var holkkvarnarna, fotkvarnarna och ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Gamla väderkvarnar som en del av kulturmiljön – de kvarvarande 650 kvarnarna måste bibehållas
Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Gamla väderkvarnar som en del av kulturmiljön – de kvarvarande 650 kvarnarna måste bibehållas
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Landsbygdslandskap > Gamla väderkvarnar som en del av kulturmiljön – de kvarvarande 650 kvarnarna måste bibehållas
Historia
Innehållssidå | Publicerad: 01-02-2016

I Frankrike ordnades 1984 en dag för öppna dörrar i historiska monument. Då kunde man gratis bekanta sig med byggnads- och kulturhistoriskt värdefulla objekt. Bland dessa fanns också platser som...

Europeiska kulturmiljödagarna > Information om oss > Historia
Internationell verksamhet
Innehållssidå | Publicerad: 01-02-2016

Programhelheten European Heritage Days uppmärksammas på initiativ av Europarådet och Europeiska kommissionen i uppemot 50 länder. De viktigaste aktiviteterna under kulturmiljödagarna är de publika ev...

Europeiska kulturmiljödagarna > Information om oss > Internationell verksamhet
Information om oss
Innehållssidå | Publicerad: 01-02-2016

Vi står till tjänst! Vänligen kontakta Riina eller Hanna för ytterligare uppgifter och beställning av material: Riina Koivisto riina.koivisto[at]kotiseutuliitto.fi eller erp[at]...

Europeiska kulturmiljödagarna > Information om oss
Ordna ett evenemang
Innehållssidå | Publicerad: 25-09-2020

Alla är välkomna att ordna program inom ramen för kulturmiljödagarna. Det kan ske i form av öppet hus, en guidad rundtur, en utställning, en workshop eller en tillställning av annat slag. Eve...

Europeiska kulturmiljödagarna > Ordna ett evenemang
Material
Innehållssidå | Publicerad: 21-10-2020

Ladda ner och beställ avgiftsfritt material.  Logo Logon för Europeiska kulturmiljödagarna används i information som gäller de evenemang som ordnas under kulturmiljödagarna. ...

Europeiska kulturmiljödagarna > Material
Temat
Innehållssidå | Publicerad: 08-11-2017

Temana styr årligen till olika slags evenemang och innehåll. Temat för Europeiska kulturmiljödagarna år 2022 är Ett hållbart arv Årsteman 2023 - 2025 2023 Levand...

Europeiska kulturmiljödagarna > Temat
Europeiska kulturmiljödagarna
Innehållssidå | Publicerad: 01-02-2016

Europeiska kulturmiljödagarna firas under den andra veckan i september, 5.-11.9.2022. Välkommen med! Ordna ett evenemang eller fira på egen hand. År 2022 firas de europeiska kulturm...

Europeiska kulturmiljödagarna
Dagarna i skolorna
Innehållssidå | Publicerad: 31-03-2016

Vad är kulturmiljön och var kan man hitta det? Kulturmiljödagarna erbjuder möjlighet att ta reda på det! Skolor och klubbar kan fira Europeiska kulturmiljödagarna på många olika sätt: T...

Europeiska kulturmiljödagarna > Dagarna i skolorna
2017 Tillsammans i naturen
Innehållssidå | Publicerad: 05-11-2019

Är du en Kulturmiljöskapare 2017? Presentera en plats i naturen och berätta för hela Europa vad som gör er plats så fin. Den grupp som utses som vinnare belönas med 500 euro! Berättelser...

Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna > 2017 Tillsammans i naturen
2018 Känn ditt arv
Innehållssidå | Publicerad: 05-11-2019

Tävlingen Kulturmiljödagarna utgör en del av Europeiska kulturmiljödagarnas program i Finland. Syftet med tävlingen Kulturmiljöskaparna är att inspirera barn och unga att påverka kulturmiljön id...

Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna > 2018 Känn ditt arv
Renoveringscentra
Innehållssidå | Publicerad: 22-03-2016

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Renoveringscentra
Kloka reparationsprinciper
Innehållssidå | Publicerad: 21-03-2016

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper
Försvarsplatser
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Aktuellt > Artiklar > Försvarsplatser
Industrimiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Aktuellt > Artiklar > Industrimiljöer
Landsbygdslandskap
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap
Platser för tro och föreställningar
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar
Skogar och naturmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Aktuellt > Artiklar > Skogar och naturmiljöer
Skydd av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 07-03-2016

Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön
Stadsmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 02-02-2016

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
7
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar