Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Grundkonstruktioner och husteknik i våningshus från 1880-talet till nutiden
Artikle | Publicerad: 17-01-2018

Pia Ilonen De bärande konstruktionerna i ett höghus kan vara platsbyggda, element eller en kombination av dessa. Under de senaste åren har elementen blivit allt vanligare konstruktioner, istället fö......

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper > Grundkonstruktioner och husteknik i våningshus från 1880-talet till nutiden
Inglasning av gamla balkonger i våningshus
Artikle | Publicerad: 17-01-2018

Pia Ilonen Sedan slutet av 1980-talet har det blivit allt vanligare att glasa in gamla balkonger. På detta sätt vill man få skydd mot väder och vind och förbättra balkongernas användbarhet. Med tanke......

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Förnuftigt husunderhåll > Inglasning av gamla balkonger i våningshus
Sanering och skydd av Brahestads rutplansområde
Artikle | Publicerad: 17-01-2018

Juho Rajaniemi Beslutet om att placera den stora stålfabriken Rautaruukki i Brahestad på 1960-talet ledde till en oerhörd befolkningstillväxt och ett behov av att planlägga stadens centrum på nytt. P......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön > Sanering och skydd av Brahestads rutplansområde
Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Planskydd > Sanering och skydd av Brahestads rutplansområde
Undersökning av betongfasaders skick, reparationsmetoder och deras inverkan på byggnadens arkitektur
Artikle | Publicerad: 17-01-2018

Jukka Sulonen Betongfasader skadas av luft, fukt, sol och frost samt fukt som kommer inifrån och ändringar p.g.a. att huset rör på sej. Då man väljer restaurationssätt bör man beakta arkitekturen sam......

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Förnuftigt husunderhåll > Undersökning av betongfasaders skick, reparationsmetoder och deras inverkan på byggnadens arkitektur
Yttertak på kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Artikle | Publicerad: 17-01-2018

Erkki Mäkiö Det har använts varierande material för yttertaken och genom tiden kan man identifiera trä-, järn-, tegel- och filtperioder. Trots att yttertakets funktion är teknisk är det också en del ......

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper > Yttertak på kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Plåttak
Artikle | Publicerad: 16-01-2018

Sami Kälkäjä Plåttaken kan delas in i två huvudgrupper: falsade plåttak och profilplåttak. Falsade plåttak har använts i Finland sedan 1700-talet och dessa lämpar sig bra för vårt klimat....

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Förnuftigt husunderhåll > Plåttak
Vindsutrymmen i bruk som bostäder
Artikle | Publicerad: 16-01-2018

Jukka Sulonen Att bygga på vinden är en form av nybygge, men det är en engångshändelse som kräver mycket hantverk på en tekniskt krävande byggarbetsplats. Innan man ger sig in på ett sådant projekt ......

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Förnuftigt husunderhåll > Vindsutrymmen i bruk som bostäder
Det förgångnas tjusning
Artikle | Publicerad: 15-01-2018

Ilana Rimón Rollspel, forna tiders arbetsmetoder och hembygdshistoria i ett och samma paket: Eleverna i årskurs åtta vid högstadiet i Petalax åkte till traktens hembygdsgård för att ta reda på hur ma......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Det förgångnas tjusning
Aktuellt > Artiklar > Lär dig och inspirera > Det förgångnas tjusning
Lär dig och inspirera > I föreningar och sällskapar > Det förgångnas tjusning
Vad torven gömmer – våtmarkernas arkeologiska kulturarv
Artikle | Publicerad: 12-01-2018

Satu Koivisto Finlands våtmarker gömmer ett rikligt och mångsidigt arkeologiskt forskningsmaterial om tidigare befolkningars bosättning, näring och miljö. Det är ont om tid med forskningen, eftersom ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > > > Vad torven gömmer – våtmarkernas arkeologiska kulturarv
Aktuellt > Artiklar > Spår från det förflutna och vård av dessa > Vad torven gömmer – våtmarkernas arkeologiska kulturarv
Aktuellt > Artiklar > Vad torven gömmer – våtmarkernas arkeologiska kulturarv
Aktuellt > Vad torven gömmer – våtmarkernas arkeologiska kulturarv
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Skogar och naturmiljöer > Vad torven gömmer – våtmarkernas arkeologiska kulturarv
Vad torven gömmer – våtmarkernas arkeologiska kulturarv
Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Spår från det förflutna och vård av dessa > Vad torven gömmer – våtmarkernas arkeologiska kulturarv
Helsinki City – centrum för näringslivet
Artikle | Publicerad: 09-01-2018

Aura Kivilaakso Helsingfors city, eller affärscentrum uppstod i början av 1900-talet i Gloet och växte och bredde ut sig med tiden. Helsingfors stadsmuseum har gjort en grundlig inventering av affärs......

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Helsinki City – centrum för näringslivet
Hemmuseets färgstarka historia
Artikle | Publicerad: 09-01-2018

Ilana Rimón Fanjunkars i Sjundeå byggdes som soldattorp i början av 1800-talet på Sjundby gårds marker. Nu för tiden är det ett kulturhus och Alexis Kivis hemmuseum där det ordnas många tillställning......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Lär dig och inspirera > Hemmuseets färgstarka historia
Lär dig och inspirera > På museet > Hemmuseets färgstarka historia
Skulpturpromenad i Hyvinge och workshopen PatsasKatsastus i Norra Karelen
Artikle | Publicerad: 09-01-2018

Ilana Rimón Vad kan våra offentliga skulpturer egentligen berätta för oss om vår omgivning och de människor som levde sina liv här, deras förflutna och deras värden, om vi börjar forska i dem på allv......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Lär dig och inspirera > Skulpturpromenad i Hyvinge och workshopen PatsasKatsastus i Norra Karelen
Lär dig och inspirera > I daghem och inom småbarnspedagogiken > Skulpturpromenad i Hyvinge och workshopen PatsasKatsastus i Norra Karelen
Vi tar historien till vårt hjärta
Artikle | Publicerad: 09-01-2018

Ilana Rimón Lielahden koulu i Tammerfors har redan under flera år skött underhållet av bronsåldersgraven i Lentävänniemi inom ramen för projektet Adoptera ett monument. Kulturmiljön upplever nya glan......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Lär dig och inspirera > Vi tar historien till vårt hjärta
Lär dig och inspirera > I skolan > Vi tar historien till vårt hjärta

Publicerad: 29-11-2017Publicerad: 29-11-2017

Samma innehåll finns på flera ställen:
Vårda och bevara >
Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön >
Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Klimatförändringen >
Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Kulturmiljön och hållbar utveckling >
Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Planskydd >
Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Skyddslagstiftning >
Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön >
Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Landskapsvård >
Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Spår från det förflutna och vård av dessa >
Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Understöd för vård av kulturmiljön >
Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Vård av byggnadsarvet >
Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Vård av byggnadsarvet > Förnuftig reparation >
Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Vård av byggnadsarvet > Renoveringscentra >

Publicerad: 29-11-2017

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt >
Aktuellt > >
Aktuellt > >
Aktuellt > > >
Aktuellt > > >
Aktuellt > > >
Aktuellt > Artiklar >
Aktuellt > Artiklar > Försvarsplatser >
Aktuellt > Artiklar > Industrimiljöer >
Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap >
Aktuellt > Artiklar > Lär dig och inspirera >
Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar >
Aktuellt > Artiklar > Skogar och naturmiljöer >
Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön >
Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer >
Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer >
Aktuellt > Artiklar > Vid vattnet >
Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet >
Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Förnuftigt husunderhåll >
Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper >
Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Renoveringscentra >

Publicerad: 29-11-2017

Samma innehåll finns på flera ställen:
Lär dig och inspirera >
Lär dig och inspirera > I daghem och inom småbarnspedagogiken >
Lär dig och inspirera > I föreningar och sällskapar >
Lär dig och inspirera > I skolan >
Lär dig och inspirera > Med ungdomar >
Lär dig och inspirera > På egen hand >
Lär dig och inspirera > På museet >

Publicerad: 29-11-2017

Samma innehåll finns på flera ställen:
Europeiska kulturmiljödagarna >
Europeiska kulturmiljödagarna > Dagarna i skolorna >
Europeiska kulturmiljödagarna > Diehtu sámegillii >
Europeiska kulturmiljödagarna > Diehtu sámegillii > Anarâškielân >
Europeiska kulturmiljödagarna > Diehtu sámegillii > Davvisámegillii >
Europeiska kulturmiljödagarna > Diehtu sámegillii > Nuõrttsääʹmǩiõʹlle >
Europeiska kulturmiljödagarna > European Heritage Days Stories >
Europeiska kulturmiljödagarna > Information om oss >
Europeiska kulturmiljödagarna > Information om oss > Historia >
Europeiska kulturmiljödagarna > Information om oss > Information om nyhetsbrevet >
Europeiska kulturmiljödagarna > Information om oss > Internationell verksamhet >
Europeiska kulturmiljödagarna > Internationella landskapsdagen >
Europeiska kulturmiljödagarna > Material >
Europeiska kulturmiljödagarna > Ordna ett evenemang >
Europeiska kulturmiljödagarna > Ordna ett evenemang > >
Europeiska kulturmiljödagarna > Ordna ett evenemang > >
Europeiska kulturmiljödagarna > Ordna ett evenemang > >
Europeiska kulturmiljödagarna > Temat >
Europeiska kulturmiljödagarna > Temat > Konstens och underhållningens rum 2019 >
Europeiska kulturmiljödagarna > Temat > Känn ditt arv, dela din historia 2018 >
Europeiska kulturmiljödagarna > Temat > Plats för lärande 2020 >
Europeiska kulturmiljödagarna > Temat > Öppen och gränslös 2021 >
Europeiska kulturmiljödagarna > Till media >
Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna >
Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna > 2017 Tillsammans i naturen >
Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna > 2018 Känn ditt arv >
Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna > 2019 Konstens och underhållningens rum >

Publicerad: 29-11-2017

Samma innehåll finns på flera ställen:
Utforska och bekanta dig >
Utforska och bekanta dig > Begrepp >
Utforska och bekanta dig > Begrepp > Allmänna begrepp >
Utforska och bekanta dig > Begrepp > Begrepp i anslutning till den byggda kulturmiljön >
Utforska och bekanta dig > Begrepp > Begrepp i anslutning till det arkeologiska arvet >
Utforska och bekanta dig > Begrepp > Begrepp i anslutning till landskapet >
Utforska och bekanta dig > Begrepp > Begrepp i anslutning till renovering >
Utforska och bekanta dig > Information om den egna miljön >
Utforska och bekanta dig > Regionala kulturmiljöaktörer >
Utforska och bekanta dig > Utbildning och forskning >
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö >
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Försvarsplatser >
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Industrimiljöer >
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Landsbygdslandskap >
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Platser för tro och föreställningar >
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Skogar och naturmiljöer >
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Stadsmiljöer >
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Trafikmiljöer >
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Vid vattnet >
Traditionslekar ger en inblick i hur det var förr
Artikle | Publicerad: 05-11-2017

Susanna Ikola och Jonina Vaahtolammi (red.) Varje sommar i juli fylls byggnaderna och gårdsplanen vid Ränkimäki gårdsmuseum i Lappo av hundratals lekande barn. Lapua-Seura har ordnat evenemanget Trad......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > > > Traditionslekar ger en inblick i hur det var förr
Aktuellt > Artiklar > Lär dig och inspirera > Traditionslekar ger en inblick i hur det var förr
Aktuellt > Artiklar > Traditionslekar ger en inblick i hur det var förr
Lär dig och inspirera > I föreningar och sällskapar > Traditionslekar ger en inblick i hur det var förr
Lär dig och inspirera > På museet > Traditionslekar ger en inblick i hur det var förr
Traditionslekar ger en inblick i hur det var förr

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
5
6
...
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar