Gå till innehålletSkydd av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 1.3.2018

Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras för kommande generationer. Skyddet påverkas av lagstiftningen, samarbetet mellan miljö- och kulturförvaltningen samt av medborgarnas egen...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön