Gå till innehålletPlanskydd
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Markanvändnings- och bygglagen (MBL) styr beaktandet av kulturmiljön på olika nivåer i planeringen av markanvändningen. I planläggningen bör man beakta de riksomfattande målen för områdesanvändningen...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Planskydd