Gå till innehålletInformation om nyhetsbrevet
Innehållssidå | Publicerad: 17.8.2018

Mer information om evenemangen och aktuella frågor i anslutning till de europeiska kulturmiljödagarna får du genom att prenumerera på nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet skickas till din e-post ca 6–8 gånger ...

Europeiska kulturmiljödagarna > Information om oss > Information om nyhetsbrevet
Information om den egna miljön
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Vilka fornlämningar finns längs min joggingstig? Hur gammal kan huvudbyggnaden på granngården vara och vem har bott där? Hur har min stadsdel behandlats i detalj- eller generalplanen, och hur ser fra...

Utforska och bekanta dig > Information om den egna miljön
Regionala kulturmiljöaktörer
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Regionala aktörer på olika håll i Finland är experter på sin egen kulturmiljö och sitt eget byggnadsarv. Exempelvis landskapsmuseerna ger lokala museer och andra aktörer handledning och råd i frågor ...

Utforska och bekanta dig > Regionala kulturmiljöaktörer
Utforska och bekanta dig
Innehållssidå | Publicerad: 8.3.2016

På denna webbplats presenterar vi olika kulturmiljöer och deras särdrag. Vi berättar också hur du kan bekanta dig med kulturmiljöer i din egen region, var du hittar mer information om dem eller vilka...

Utforska och bekanta dig