Vård av kulturmiljön

Vården av kulturmiljön utgörs av små handlingar som var och en gör i vardagen samt av större talkon och projekt för närmiljön. Vården är allas gemensamma verksamhet, genom vilken vi främjar bevarandet av byggnader, miljön, landskapet och fornminnen. Vården innebär bevarande, skydd och hållbar utveckling. Vården av kulturmiljön stöds genom råd och understöd.

Puutarhatalkoot
© Bild: Juha Toivio.
Publicerad 07-03-2016 kl. 12.41, uppdaterad 07-03-2016 kl. 12.41