Skydd av kulturmiljön

Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras för kommande generationer. Skyddet påverkas av lagstiftningen, samarbetet mellan miljö- och kulturförvaltningen samt av medborgarnas egen verksamhet. En god vård av kulturmiljön främjar bevarandet av objekt, stödjer målen gällande hållbar utveckling och minskar klimatbelastningen.

Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras också i framtiden.
Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras också i framtiden. © Bild: Laura Rautjoki, Miljöförvaltningens bildbank.
RSS

Artiklar om ämnet

Är den byggda miljön en del av vårt kulturarv? 23-03-2018 13.23
Aura Kivilaakso
I Finland har man för första gången gjort en omfattande undersökning av människornas attityder gentemot och uppskattningen av kulturarvet. Majoriteten av de som svarade ansåg att kulturarvet är viktigt och att det är viktigt att det bevaras. Men hur föreställer sig mänskorna den bebyggda kulturmiljön?
Sanering och skydd av Brahestads rutplansområde 17-01-2018 10.59
Juho Rajaniemi
Beslutet om att placera den stora stålfabriken Rautaruukki i Brahestad på 1960-talet ledde till en oerhörd befolkningstillväxt och ett behov av att planlägga stadens centrum på nytt. Processen var inte lätt och den väckte mycket diskussion.
Läs mer
Publicerad 07-03-2016 kl. 13.27, uppdaterad 07-03-2016 kl. 13.27