Gå till innehållet

Kulturmiljöåtagande

Ditt hem, gården och gatan, den närliggande parken, stugan eller mormors hus – din egen närmiljö är värdefull. Att vårda den och njuta av den ger glädje och välbefinnande.

Det är också roligt att ta hand om miljön. Kommer du att plantera blomlökar längs vägen, vara med och ordna ett evenemang i byn, måla stugan eller göra något annat som piggar upp din miljö? Vill du berätta om det också för andra? Då är ett kulturmiljöåtagande något för dig!

Jyväskylän kotiseutupäivät
Finlands Hembygdsförbund har gjort en kulturmiljöåtagande och utmanat sin samfundsmedlemmar att göra också. Bilden från Riksomfattande Hembygdsdagarna i Jyväskylä. © Bild: Jyväskylä stads kulturtjänster.

 

Kulturmiljöåtagandena är till för alla

Ett åtagande kan bestå av en liten eller stor insats för närmiljön. Det kan vara fråga om privatpersoner, sammanslutningar eller företag – varje insats och varje aktör som handlar för vår gemensamma miljö är viktig!

På vilket sätt kan man ha nytta av ett kulturmiljöåtagande?

  1. Genom ett åtagande får ditt arbete och den miljö som betyder mycket för dig synlighet, eftersom webbplatsen varkulturmiljo.fi lägger upp information om de nya åtagandena.
  2. Det är givande att planera och att ställa upp mål och mätare för den egna verksamheten i form av ett åtagande. Det som är välplanerat går också lättare att genomföra.
  3. Tillsammans är vi mer. Vi ser till att vår miljö värdesätts, vi uppmanar andra att vårda den och vi stöder en hållbar utveckling!

Hur gör jag för att ingå ett kulturmiljöåtagande?

Kulturmiljöåtaganden ingås inom ramen för det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling. Du kan ingå ett eget åtagande genom att gå in på webbplatsen sitoumus2050.fi och fylla i den blankett som finns där. Du får själv fastställa innehåll, mål, mätare och tidtabell för åtagandet. I listan över målen för hållbar utveckling ska du också välja ett övergripande mål och eventuella andra mål som åtagandet stöder. Kom ihåg att ange #kulttuuriympäristö som ämnesord.

Låt dig också inspireras av tidigare åtaganden! Länkar till de åtaganden som olika aktörer har ingått finns i den högra spalten. 

Behöver du ytterligare information eller handledning?

Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling

Kontakt: planerare Hanna Hämäläinen, miljöministeriet, tfn 0295 250 095, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 17.1.2018 kl. 14.39, uppdaterad 17.9.2019 kl. 16.17