Vid vattnet

Vattendragen har alltid varit viktiga för finländarna. Hav, sjöar, åar och älvar har varit källor till föda, färdvägar och grunden för många näringar. Människor, information, seder och varor har färdats längs vattnet. Nuförtiden bor och arbetar man vid vattendragen samt tillbringar sin fritid där. Unika finländska kulturmiljöer har utvecklats vid vattendrag. 

Fyren Märket i Ålands hav.
Fyren Märket i Ålands hav. © Bild: Pekka Seiskari.

Till följd av mänsklig verksamhet finns det förlista vrak, olika konstruktioner och föremål som offrats eller tappats i vattendrag på deras stränder. Vraken i Östersjön är särskilt välbevarade eftersom där endast finns små mängder blötdjur som förstör vrak. Många välbevarade vrak berättar om handeln, trafiken och livet under forna tider.

Medan sjömärken, broar och många olika slags konstruktioner för fiske berättar om livet på stränderna. Vattenlederna övervakades med hjälp av de slott, borgar och fästningar som byggdes. Ett av Finlands mest kända försvarsobjekt är havsfästningen Sveaborg, som är ett världsarvsobjekt.

Städer och kyrkbyar reser sig ofta vid vattendrag. Vatten hör också till fritiden: stugor med strandbastur och bryggor, friluftsbad, seglarpaviljonger och olika fritidscenter är en del av strandlandskapet i vårt vattendragsrika land. Vatten har i egenskap av energikälla bestämt var industri, kvarnar och kraftverk ska placeras. Hamnarnas ljus och varvens lyftkranar vittnar också om förbindelser till olika delar av världen.

Akterspegel på ett vrak i Hangö (MA201204-13).
Akterspegel på ett vrak i Hangö (MA201204-13). © Bild: Eveliina Salo, Museiverket.
Publicerad 7.3.2016 kl. 9.46, uppdaterad 7.6.2018 kl. 21.16