Vid vattnet

Vattendragen har alltid varit viktiga för finländarna. Hav, sjöar, åar och älvar har varit källor till föda, färdvägar och grunden för många näringar. Människor, information, seder och varor har färdats längs vattnet. Nuförtiden bor och arbetar man vid vattendragen samt tillbringar sin fritid där. Unika finländska kulturmiljöer har utvecklats vid vattendrag. 

Fyren Märket i Ålands hav.
Fyren Märket i Ålands hav. © Bild: Pekka Seiskari.

Till följd av mänsklig verksamhet finns det förlista vrak, olika konstruktioner och föremål som offrats eller tappats i vattendrag på deras stränder. Vraken i Östersjön är särskilt välbevarade eftersom där endast finns små mängder blötdjur som förstör vrak. Många välbevarade vrak berättar om handeln, trafiken och livet under forna tider.

Medan sjömärken, broar och många olika slags konstruktioner för fiske berättar om livet på stränderna. Vattenlederna övervakades med hjälp av de slott, borgar och fästningar som byggdes. Ett av Finlands mest kända försvarsobjekt är havsfästningen Sveaborg, som är ett världsarvsobjekt.

Städer och kyrkbyar reser sig ofta vid vattendrag. Vatten hör också till fritiden: stugor med strandbastur och bryggor, friluftsbad, seglarpaviljonger och olika fritidscenter är en del av strandlandskapet i vårt vattendragsrika land. Vatten har i egenskap av energikälla bestämt var industri, kvarnar och kraftverk ska placeras. Hamnarnas ljus och varvens lyftkranar vittnar också om förbindelser till olika delar av världen.

Akterspegel på ett vrak i Hangö (MA201204-13).
Akterspegel på ett vrak i Hangö (MA201204-13). © Bild: Eveliina Salo, Museiverket.
RSS

Artiklar om ämnet

Märket – den kulturhistoriskt värdefulla fyren som föremål för frivilligarbete 18-12-2018 14.42
Johanna Hakanen
Byggnaderna vid Märkets fyr reser sig på den trädlösa kobben mitt i Ålands hav. Då Finlands Fyrsällskaps första frivilligarbetare anlände till fyren år 2007 togs de emot av byggnader som stått tomma i trettio år utlämnade åt hav och vind och som delvis var svårt skadade.
Kanalerna i Maaninka 04-08-2011 14.51
Pinja Metsäranta
Kanaliseringen av Vuoksens vattendrag på 1800-talet var väsentliga för utvecklingen av städerna i Inre Finland, såsom Idensalmi. Längs med kanalerna transporterades virke från Norra Savolax till Kymmenedalens träförädlingsfabriker och även mycket passagerar- och varutrafik gled längs kanalerna.
Byggnader för sjötrafiken 31-08-2007 15.06
Jarmo Saarinen
Den tidiga finska sjöfarten ledde till att lager, magasin och packhus uppstod i hamnarna, och senare kranar och oljecisterner. Detta gamla byggnadsbestånd har bäst bevarats i hamnar som inte längre används.
Publicerad 07-03-2016 kl. 9.46, uppdaterad 07-06-2018 kl. 21.16