Utforska och bekanta dig med kulturmiljön

På denna webbplats presenterar vi olika kulturmiljöer och deras särdrag. Vi berättar också hur du kan bekanta dig med kulturmiljöer i din egen region, var du hittar mer information om dem eller vilka aktörer som ger råd i frågor som berör kulturmiljön. Vi öppnar också upp forskning och utbildning inom branschen.

Kulturmiljön är full av intressanta saker att undersöka.
Kulturmiljön är full av intressanta saker att undersöka. © Bild: Liisa Lohtander.
Publicerad 03-02-2016 kl. 12.37, uppdaterad 08-03-2016 kl. 12.30