På museet

På museerna förenas ofta expertis både i fråga om pedagogik och forskning, vård och skydd av kulturmiljön. Dessutom tillhandahålls material som anknyter till själva kulturmiljön och dess historia. Denna kombination är en värdefull resurs, som det lönar sig att utnyttja.

Flera museer och byggnadsarvsobjekt erbjuder upplevelser för personer i olika åldrar.
Flera museer och byggnadsarvsobjekt erbjuder upplevelser för personer i olika åldrar. © Bild: Aleksis Kivi skolan.

De flesta museer är redan aktiva inom kulturmiljöfostran. Olika webbtjänster och -platser, verkstäder och evenemang samt mer långsiktigt fostringsarbete är utmärkta exempel på kulturmiljöfostran som genomförs på museer.

Till exempel Finlands museiförbund och Föreningen för museipedagogik i Finland erbjuder kontakter, nätverk och inspiration.

Publicerad 08-03-2016 kl. 12.55, uppdaterad 18-10-2019 kl. 16.20