I skolan

Man kan inte nog betona skolornas och lärarnas betydelse som kulturmiljöfostrare. Det finns massor av möjligheter till olika små och stora fostringsinsatser. Ofta är de dessutom givande för såväl elever som lärare – och i bästa fall för hela skolgemenskapen.

Skolan Kartanonkosken koulu i Vanda.
Skolan Kartanonkosken koulu i Vanda. © Bild: Raili Malinen, Miljöförvaltningens bildbank.

Grunderna för läroplanen 2016 uppmuntrar läraren att ta med närmiljön och kulturarvet i undervisningsarbetet. Kulturmiljöfostran är lämplig i såväl lågstadiet som högstadiet samt inom studier på andra stadiet. Den kan anpassas till olika personer, överskrider läroämnesgränserna och är som klippt och skuren också för omfattande inlärningshelheter.

Idéer, material, tips och planeringsverktyg finns bland annat hos Kulttuurin Vuosikello (Kulturens årsklocka) och i materialbanken för miljöfostran, MAPPA. Särskilt stöd för skolor erbjuds av många museer, center för barnkultur och organisationer, bland annat Föreningen för kulturarvsfostran i Finland. Då man söker efter samarbetspartner lönar det sig också att vända sig till de lokala musei- och hembygdsföreningarna.

Publicerad 08-03-2016 kl. 12.50, uppdaterad 18-10-2019 kl. 16.17