Plats för lärande-temats material

Länkar till nyttigt material för temat Plats för lärande. Tyvärr finns en del av materialet endast på finska.

FRÅN FOLKSKOLA TILL GRUNDSKOLA – Skolbyggnader under tre årtionden

Varför ser skolan ut som det gör? Hur kan man bevara den? Hur kan man göra den bättre? Vad är värdefullt i skolan? På Museiverkets webbplats har sakkunniga delat med sig av sin kunskap om skolbyggnader.

Inlärningsutrymmen

Finlands arkitekturmuseum har objektbeskrivningar av sju skolbyggnader från 2000-talet.

Välfärdsfinlands motionsmiljöer

Motionsmiljöer har länge varit en viktig del av stads- och detaljplanering. Till invånarnas glädje och nytta har man byggt lekplatser, idrottsplaner, simhallar och friluftsstigar. Läs mer i den här artikeln:

Liikuttavat ympäristöt (Rörliga miljöer)

De publicerade artiklarna från dagarna för Europas byggnadsarv ger en bild av Finland som ett mångfacetterat idrottsland, där motions- och idrottsmiljöer är en betydelsefull del av kulturmiljön.

Parker och trädgårdar

Temapublikationen till dagarna för Europas byggnadsarv år 2005.

YMPPI Ympäristökasvatusta puutarhassa (miljöfostran i trädgården)

Materialet YMPPI Ympäristökasvatusta puutarhassa erbjuder barn och unga fungerande modeller för miljöfostran och åtta synvinklar om hållbar matproduktion och trädgårdsskötsel.

Publicerad 22-11-2019 kl. 15.31, uppdaterad 22-11-2019 kl. 15.31