Ett hållbart arv 2022

Bild: Finlands Hembygdsförbund, Bisher Sawan.
© Bild: Finlands Hembygdsförbund, Bisher Sawan.

 

Temat för Europeiska kulturmiljödagarna Ett hållbart arv bjuder in att göra något för hållbart kulturarv och hållbar morgondag.

Kulturarvet är närvarande överallt: på landsbygden och i staden, i landskapet, färdigheterna och berättelserna. Det skapar en trivsam levnadsmiljö samt ger rötter och betydelse för oss. Ett mångsidigt bevarande av kulturarvet erbjuder även kommande generationer en grogrund för välbefinnande och kreativitet. Bevarandet av kulturarvet är hållbar utveckling som bäst.

Vad gör ni för morgondagen?

Vilket kulturarv är så viktigt att ni vill bevara och lyfta fram det? Vad skulle ni kunna göra för en bättre morgondag? Hållbarhet främjas bland annat genom att upprätthålla och förmedla kunskap och färdigheter, renovera det befintliga, utnyttja material på nytt och främja naturens mångfald.

Genom att presentera lokala tjänster och objekt får man nya försvarare för dem även i framtiden. Ordnande av ett evenemang lockar även ny publik att bekanta sig med ortens intressanta natur- och kulturarv.

Evenemangsidéer

Man kan delta i kulturmiljödagarnas program 2022 med många slags evenemang och jippon. Idéer för planeringen av ett eget evenemang hittar ni nedan.

Att reparera gammalt och hantverk

  • en renoveringskurs eller pimpningsverkstad
  • en traditionell matlagningsverkstad
  • ett hantverksevenemang

Lokal verksamhet och lokala särdrag

  • öppna dörrar till ett lokalt museum eller ett föreningshus
  • en promenadrunda till lokalt värdefulla objekt
  • ett evenemang för att samla in lokala berättelser

Natur och landskap

  • talko i traditionslandskapet
  • plantering av träd
  • handledning för att anlägga en äng

Alla kan ordna evenemang – året runt

Alla är välkomna att meddela sitt eget evenemang i kalendern för kulturmiljödagarna.

Kulturmiljödagarna firas 5–11.9.2022 men evenemang kan ordnas även vid andra tidpunkter. Utöver publikevenemang kan kulturarvet firas på nätet, på distans och på egen hand.

Ytterligare uppgifter

Hanna Hämäläinen, miljöministeriet, hanna.hamalainen@ym.fi, tfn 0400 143 956

Jonina Vaahtolammi, Finlands Hembygdsförbund, erp@kotiseutuliitto.fi, tfn 044 974 1705

Publicerad 05-11-2021 kl. 11.08, uppdaterad 05-11-2021 kl. 11.19