Årstemat

Temana styr årligen till olika slags evenemang och innehåll.

Temat för Europeiska kulturmiljödagarna år 2020 är

Temat för Europeiska kulturmiljödagarna år 2019 är

    Temat för European Heritage Days för 2021 är Inclusive Heritage (Heritage for Everybody). Temat för 2022 är Sustainable Heritage och för 2023 Living Heritage.

    kollaasi
     
     
    Publicerad 6.4.2016 kl. 14.42, uppdaterad 7.1.2020 kl. 16.50