Gå till innehållet

Årstemat

Temana styr årligen till olika slags evenemang och innehåll.

Temat för Europeiska kulturmiljödagarna år 2020 är

Årsteman 2021 - 2023

Temat för European Heritage Days för 2021 är Inclusive Heritage (Heritage for Everybody), Öppen och gränslös. Temat för 2022 är Sustainable Heritage och för 2023 Living Heritage.

Årsteman 1992 - 1999

 • 2019 Konstens och underhållningens rum
 • 2018 Känn ditt arv, dela din historia
 • 2017 Tillsammans i naturen
 • 2016 Gemensamma platser och miljöer
 • 2015 Industrins och teknikens arv
 • 2014 Den osynliga kulturmiljön
 • 2013 Länge leve byggnaden!
 • 2012 Miljöer som rör och berör - Motions- och idrottsmiljöer
 • 2011 Kulturens vägar och byggnadsarv
 • 2010 Min kulturmiljö Bebyggt landskap
 • 2009 Rum för beslut Kommun- och stadshusen
 • 2008 Med gemensamma krafter Föreningshus i Finland
 • 2007 Sig in! Offentliga interiörer
 • 2006 Platser för ankomst och avfärd
 • 2005 Parker och trädgårdar
 • 2004 Egen härd är guld värd
 • 2003 Året för byggnadsarvet - Hus och Rum
 • 2002 Från marknad till market
 • 2001 Barndomens bebyggda miljö
 • 2000 Ta i trä
 • 1999 Ortnamnen - Minnen i miljön
 • 1998 Äteruppbyggnadserans byggnader
 • 1997 Självständighetens decennier i byggnader
 • 1996 Torg och öppna platser
 • 1995 Kyrkor med omgivning
 • 1994 Dagen för min hembygd
 • 1993 Industribyggnader
 • 1992 Arkitektur under det 20 århundradet
Publicerad 6.4.2016 kl. 14.42, uppdaterad 27.7.2020 kl. 10.47