Tävlingen Kulturmiljöskaparna

Tävlingen Kulturmiljödagarna utgör en del av Europeiska kulturmiljödagarnas program i Finland.

Syftet med tävlingen Kulturmiljöskaparna är att inspirera barn och unga att påverka kulturmiljön idag och i framtiden. Tävlingen uppmuntrar barn och unga att iaktta, utforska och utvärdera sin närmiljö. Med hjälp av tävlingen vill man även uppmuntra dem att delta i och påverka utvecklandet av sin egen omgivning och förnyandet av kulturen.

Tävlingen är sedan 2018 gemensam för alla europeiska barn och unga under 18 år och den ingår i evenemanget European Heritage Makers Week.

Så här deltar du: Utforska din närmiljö, välj ett objekt som har betydelse för dig och fundera på vilken europeisk berättelse, händelse eller stund som är associerad med den. Vilka europeiska inslag kan du hitta i det objekt som du valt? Berätta historien om ditt objekt för oss med en bild och en kort text och dela berättelsen på den europeiska webbplatsen!

Tävlingstiden pågår till den 9 maj då man firar Europadagen.

Tävlingen har som mål att

  • stödja barn och unga i deras formande av sin kulturidentitet och sitt förhållande till omgivningen.
  • främja barns och ungas kännedom om, uppskattning för och färdigheter att utvärdera den lokala kulturmiljön.
  • stödja barns och ungas deltagande, påverkan och medborgaraktivitet i närmiljön och mer omfattande i hela samhället.
  • stödja kulturmiljö- och demokratifostran inom småbarnsfostran, i skolor, läroanstalter och organisationer samt hos andra aktörer.
kyt kuvituskuva 3
Publicerad 30-03-2016 kl. 13.11, uppdaterad 14-03-2019 kl. 10.55