Kulturmiljöskaparna

Young European Heritage Makers
© Council of Europe / European Heritage Days

Kulturmiljöskaparna, Young European Heritage Makers är en tävling för barn och unga, där man reflekterar över sitt eget kulturarv och dess europeiska dimensioner.

I tävlingen 2021 reflekterar man över vad det europeiska kulturarvet är. Vilka drag i ert kulturarv är lokala och vad är gemensamt med resten av Europa?

Vem kan delta

Grupper bestående av barn och unga under 18 år kan delta i tävlingen Kulturmiljöskaparna.

Tävlingen Kulturmiljöskaparna har två klasser:

  • grupper med 6–10-åringar
  • grupper med 11–17-åringar

Om gruppen innehåller barn från båda åldersgrupperna, deltar gruppen i klassen för 11–17-åringar.

Gruppen ska ha en gruppledare. En ledare kan endast vara en person som arbetar på en etablerad organisation med barn och unga och vars brottsliga bakgrund har utretts av arbetsgivaren.

Tävlingstid

Tävlingen pågår från den 1 september till den 31 oktober 2021.

Hur kan man delta?

  1. Gruppledaren anmäler preliminärt sin grupps deltagande på e-postadressen hanna.p.hamalainen@gov.fi.
  2. Undersök tillsammans er miljö och ert kulturarv och sök svar på frågan: Vad är ert europeiska kulturarv?
  3. Skapa utifrån ert svar 
    • en högst fem minuter lång video eller 
    • ett fotografi, en målning, en ritning eller annan visuell framställning samt en högst 800 ord lång historia som kompletterar bilden
  4. Ladda upp ert tävlingsbidrag och de begärda deltagaruppgifterna på www.europeanheritagedays.com. Observera att arbetena och deltagaruppgifterna visas offentligt på webbplatsen. Gruppledaren ska ta hand om tillstånden gällande barns/ungas deltagande samt publiceringen av personuppgifter och arbeten.

Tävlingsbidrag

Tävlingsbidraget kan vara en kort video eller en kombination av visuell framställning och historia. Gruppledaren laddar upp tävlingsbidragen på den internationella webbplatsen www.europeanheritagedays.com.

Priser

Den finländska juryn väljer ut det bästa arbetet av båda grupperna som belönas med presentcheck på 200 euro och får delta i den europeiska tävlingen Young European Heritage Makers. Dessutom presenteras de bästa arbetena i Europa i ett webbevenemang i slutet av året.

Bekanta dig med mer detaljerade instruktioner och delta i tävlingen:

Tävlingen Young European Heritage Makers har sitt ursprung i den i Finland utvecklade tävlingen Kulturmiljöskaparna som 2018 utvidgades till hela Europa.

Ytterligare uppgifter

Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, puh. 044 974 1705

Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, hanna.p.hamalainen@gov.fi, puh. 0295 250 095

Publicerad 06-11-2019 kl. 12.54, uppdaterad 01-10-2021 kl. 7.43