Internationell verksamhet – utbyte av information och erfarenheter

Programhelheten European Heritage Days uppmärksammas på initiativ av Europarådet och Europeiska kommissionen i uppemot 50 länder. De viktigaste aktiviteterna under kulturmiljödagarna är de publika evenemang som ordnas i form av öppet hus och rundturer i byggnader och på platser dit allmänheten vanligen inte har tillträde eller som i vanliga fall är belagda med inträdesavgift. I samband med dessa kulturmiljöevenemang ordnas ibland även öppna föreläsningar. Målet med kulturmiljödagarna är att öka kunskapen om Europas mångsidiga kulturarv och samtidigt stärka den europeiska identiteten och bidra till ökad tolerans.

Den internationella verksamheten under de europeiska kulturmiljödagarna samordnas av Europarådet och Europeiska kommissionen. Varje land har utsett nationella samordnare som årligen träffas i samband med ett samarbetsmöte. Under mötet utbyter samordnarna information och erfarenheter av verksamheten och evenemangen i respektive länder och diskuterar eventuella gemensamma teman och projekt.

Från och med 2015 har samordnarna vid sitt årliga möte kommit överens om ett gemensamt årstema och riktlinjer för kommunikationen. Bland samordnarna har sedan 2014 utsetts en styrgrupp på fem personer som presenterar initiativ för årsmötet.

 

Publicerad 08-04-2016 kl. 11.06, uppdaterad 17-02-2021 kl. 9.11