Historia

I Frankrike ordnades 1984 en dag för öppna dörrar i historiska monument. Då kunde man gratis bekanta sig med byggnads- och kulturhistoriskt värdefulla objekt. Bland dessa fanns också platser som vanligtvis är stängda för den stora allmänheten.

Frankrike avgav rapport över sin öppna dörrars dag på Europarådets ministermöte i Granada 1985, varefter flera europeiska länder anordnade liknande dagar bl.a. Holland, Luxemburg, Sverige, Malta och Belgien.

Officiellt grundade Europarådet Dagarna för Europas byggnadsarv 1991. I Finland ordnades dagarna första gången 1992.

Årsteman i Finland

2016 Gemensamma platser och miljöer
2015 Industrins och teknikens arv
2014 Den osynliga kulturmiljön
2013 Länge leve byggnaden
2012 Motions- och idrottsmiljöer
2011 Kulturens vägar
2010 Bebyggd landskap
2009 Kommun- och stadshus
2008 Föreningshusen i Finland
2007 Interiörer
2006 Platser för ankomst och avfärd
2005 Parker och trädgårdar
2004 Egen härd är guld värd
2003 Byggnadsarvets år, Hus & Rum
2002 Från marknad till market
2001Barndomens bebyggda miljö
2000 Ta i trä
1999 Ortsnamnen - Minnen i miljön
1998 Återuppbyggandet
1997 Självständighetens decennier i byggnader
1996 Torg och öppna platser
1995 Kyrkor med omgivning
1994 Dagen för min hembygd
1993 Industribyggnader
1992 Arkitektur under det 20 århundradet
Publicerad 11-04-2016 kl. 10.32, uppdaterad 07-02-2017 kl. 12.55