Gå till innehållet

Om oss

Den finländska verksamheten under Europeiska kulturmiljödagarna samordnas av en arbetsgrupp som miljöministeriet utnämnt och som består av representanter för Museiverket, Utbildningsstyrelsen, Finlands Hembygdsförbund, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura och miljöministeriet.

Arbetsgruppen planerar kulturmiljödagarnas olika årsteman, material och kommunikation och söker nya samarbetspartner som kan ordna program under kulturmiljödagarna.

I arbetsgruppen ingår

  • Mikko Hartikainen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
  • Hanna Hämäläinen, planerare, miljöministeriet, @hannahamal
  • Liisa Lohtander, organisationschef, Finlands Hembygdsförbund (arbetsgruppens ordförande), @liliohtander
  • Ulla Salmela, överintendent, Museiverket, @UllaSalmela
  • Jonina Vaahtolammi, samordnare, Finlands Hembygdsförbund (arbetsgruppens sekreterare)
  • Hanna Lämsä, verksamhetsledare, Föreningen för kulturarvsfostran i Finland, @Hanna_K_Lamsa

Europeiska kulturmiljödagarna i sociala medier

 

 

Publicerad 8.4.2016 kl. 11.11, uppdaterad 28.4.2020 kl. 10.23