Platser för tro och föreställningar

Artiklar RSS

Temppeliaukion kirkko, kuva Matkailun edistämiskeskus

Resenärens Helsingfors och kyrklandskapets kulturella betydelser

07-08-2014
Salla Jokela
Helsingfors domkyrka, Uspenskikatedralen och Tempelplatsens kyrka hör till Finlands populäraste sevärdheter. Kyrkorna är synliga i Helsingfors turistkartor och -broschyrer. Vad förklarar deras dragningskraft för turister och betydelsen för stadsbilden?
Johanneksen kirkko

Johanneskyrkan

19-05-2011
Pinja Metsäranta
Under 1800-talets slut behövdes en ny kyrka i Helsingfors då det började vara fullt i Gamla Kyrkan och Domkyrkan under helgerna. Johanneskyrkan stod klar 1891 men A.E. Melanders nygotiska ritning hade kritiserats av finska arkitekter redan innan kyrkan färdigställdes.
Kannonkosken funkiskirkko

Kannonkoski kyrka är en av få funkiskyrkor

28-10-2010
Pinja Metsäranta
Under 1930-talet debatterade man i Finland om hur den nya stilen, funktionalismen, var lämplig för kyrkoarkitekturen. Kannonkoski kyrka, ritad av arkitekt Pauli E. Blomstedt i Mellersta Finland representerar sin tids rätlinjiga funktionalism med sitt dynamiska formspråk och sin ljusa kyrksal.
Nurmeksen hautausmaa

De gamla begravningsplatserna – de många minnenas parker

18-10-2007
Marja Terttu Knapas
Gamla gravgårdar är en lämplig omgivning för att stanna upp och meditera, platser där kulturen och lokalhistorien är närvarande. Där kan man även se element från olika tidevarv, såsom släkt- och hjältegravar, vårdade parker och minneslundar.
Porvoon kirkko

Borgå kyrka och klockstapel på medeltiden

31-05-2006
Marianna Niukkanen
Kyrkan och klockstapeln var säkerligen de enda stenbyggnaderna i Borgå under medeltiden, och de är också de enda exemplen på stadens medeltida byggnadsbestånd som står kvar. Före den nuvarande stenkyrkan fanns troligen en träkyrka på samma plats.
Kalannin keskiaikainen kivikirkko

De medeltida stenkyrkorna vittnar om en långvarig bosättning

29-05-2006
Marja Terttu Knapas
Den medeltida stenkyrkan med sitt enorma tak är ett mycket ståtligt bevis på bestående bosättning i miljön. Många av de kyrkor som byggdes för mer än 500 år sedan används fortfarande av församlingarna.
Elimäen kirkko

Korskyrkor av trä återspeglar olika stilar

13-01-2006
Marja Terttu Knapas
I de finska träkyrkorna kan man se både olika tidevarv och inriktningar inom arkitekturen. Korskyrkornas guldålder inföll under slutet av 1700-talet då det byggdes många varianter av den modellen.
Hattulan Pyhän Ristin kirkko

Ödekyrkorna utstrålar historia

13-01-2006
Marja Terttu Knapas
Ödekyrkorna är byggnader som inte längre används för gudstjänster och som inte är några egentliga församlingskyrkor. Bland dessa finns t.ex. Det heliga korsets kyrka i Hattula, känd för sina målningar och Sankt Olofs kyrka i Tyrvis som restaurerades efter en brand.
Ilomantsin ortodoksinen kirkko

Byggnadshistoriska skatter bland de ortodoxa kyrkorna

13-01-2006
Marja Terttu Knapas
Bland de ortodoxa kyrkorna i Finland finns många byggnadshistoriskt värdefulla byggnader, såsom kyrkan i Villmanstrand och Uspenskikatedralen i Helsingfors.
Vöyrin tukipilarikirkko

Blockpelarkyrkan är en finländsk specialitet

13-01-2006
Marja Terttu Knapas
Blockpelarkyrkan var allmän i Österbotten under 1600-talet. I ett sådant bygge skyddades skiftesverket av en ihålig timrad pelare. Det fanns i tiderna mer än hundra blockpelarkyrkor i Finland, varav endast elva har bevarats.

Publicerad 17-03-2016 kl. 13.20, uppdaterad 17-03-2016 kl. 13.20