Kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen käsitteitä

Ympäristöministeriö ja Museovirasto ovat yhdessä laatineet luettelon keskeisimmistä ja yleisesti käytetyistä kulttuuriympäristön ja korjausrakentamisen käsitteistä. Luettelon tavoitteena on yhtenäistää kulttuuriympäristöä ja korjausrakentamista koskevia käsitteitä ja niiden sisältöä.

Käsiteluettelon perustana ovat maankäyttö- ja rakennuslaissa esiintyvät käsitteet. Määritelmien lähtöaineistona ovat olleet muun muassa kansainväliset sopimukset, aikaisemmat julkaisut, Nykysuomen sanakirja ja kiinteistöliiketoiminnan sanasto. Käsitteet on määritelty ilman kuvailuja, mahdollisimman lyhyesti, pelkistetysti, yleiskielisesti ja arvovapaasti.

Suomen- ja ruotsinkieliset käsitteistöt eivät ole täysin yhtenevät, sillä joidenkin käsitteiden merkitys on kielessä vakiintunut toisenkielistä vastinettaan laajemmaksi tai suppeammaksi.

Julkaistu 7.12.2015 klo 13.50, päivitetty 7.12.2015 klo 13.49