Onnellisia tarinoita -julkaisu esittelee vanhojen rakennusten uutta elämää

Uutinen 24.5.2017 klo 14.41
Onnellisia tarinoita
Kunnostetut vanhat rakennukset luovat miellyttävää ja juurevaa ympäristöä asukkaille, yrityksille, työntekijöille ja matkailijoille. © Kuva: Leena Lahdenvesi-Korhonen.

Monen vanhan rakennuksen perinteinen käyttötarkoitus on kadonnut maaseutuelinkeinojen ja elintapojen muutoksen myötä. Tästä syystä monta hienoa, kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta on tyhjillään vailla käyttöä.

Onnellisia tarinoita -julkaisu esittelee vanhoja rakennuksia, jotka on kunnostettu ja otettu uuteen tuottavaan käyttöön. Mukaan on valittu monenlaisia esimerkkejä niin matkailu- ja juhlatiloista kuin liike- ja tuotantotiloistakin eri puolilta Etelä-Savoa ja Keski-Suomea.

Onnellisia tarinoita kansi
 

Opas sisältää myös perustietoa rakennusperinnöstä, sen suojelusta ja kunnostamisesta. Opas neuvoo, mistä saa tietoa, asiantuntija-apua ja taloudellista tukea niin rakennuksen korjaamiseen kuin uuden yritystoiminnan käynnistämiseenkin. Opas tarjoaa myös vinkkejä, kuinka vanhan rakennuksen tarjoamia mahdollisuuksia voi parhaiten hyödyntää yritystoiminnassa. 

Eeva Puustjärvien ja Suvi Korhosen toimittama opas on tehty osana Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ-hanketta, jonka toteuttavat Etelä-Savon ja Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgriat. Hankkeen tarkoituksena on lisätä yleistä tietoisuutta kulttuuriympäristöstä sekä innostaa maaseudun asukkaita, maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan kulttuuriympäristöä sekä hyödyntämään sitä yritystoiminnassaan.

Voit lukea julkaisun täältä.


Lisätietoa aiheesta tässä palvelussa: