Kaupunkiympäristöt

Kaupunkiympäristöt – artikkelit RSS

Kaivotalo Helsingissä valmistui vuonna 1955 arkkitehti Pauli Salomaan suunnitelmien mukaan

Helsinki City - liike-elämän keskus

24.2.2015
Aura Kivilaakso
Helsingin city eli liikekeskusta alkoi muodostua 1900-luvun alussa Kluuviin ja ajan myötä liikekeskusta kasvoi ja levisi laajemmalle. Helsingin kaupunginmuseo on tutkinut keskustan vuosina 1945–1990 valmistuneita liikerakennuksia perusteellisessa inventoinnissa.
Kaisaniemen urheilukenttä

Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt

25.11.2014
Hilkka Högström
Liikuntaympäristöt ovat pitkään olleet oleellinen osa kaupunki- ja kaavasuunnittelua. Kansalaisten iloksi ja hyödyksi on rakennettu leikkialueita, yleisurheilukenttiä, uimahalleja ja ulkoilureittejä. Liikuntaympäristöjen arvoihin ja merkityksiin vaikuttavat kuitenkin monet tekijät.
Mikkelin konsertti- ja kongressikeskus Mikaeli

Kulttuurin monitoimirakennukset ja 1980-luvun nousukausi - Esimerkkinä Mikkelin konserttitalo

15.11.2011
Aura Kivilaakso
Kulttuurin monitoimitalojen ahkera rakentaminen kuvastaa 1980-luvun nousukauden lisääntyvää vapaa-aikaa ja muuttuvia elämäntapoja. Arto Sipisen suunnittelema Mikkelin konsertti- ja kongressikeskus Mikaeli edustaa hyvin aikakautta monine tiloineen ja marmoriseinineen.
Nokelan koulutalo suunniteltiin vuonna 1957 rinteeseen laskevana, pitkähkönä kokonaisuutena.

Kaupunginarkkitehdin kädenjälki Oulussa

14.9.2010
Jonas Malmberg
Vuonna 1932 voimaan astunut asemakaavalaki lisäsi kaupunkien asemakaavoitustyötä, ja kaupunginarkkitehdit yleistyivät. Oulun ensimmäisellä kaupunginarkkitehdilla Martti Gunnar Heikuralla oli merkittävä vaikutus Oulun kaupunkikuvaan.
Terassitaloja

Energiataloista lamalähiöihin 1975-2000, asuinkerrostaloarkkitehtuurin vaiheet, 5/5

30.12.2009
Tommi Lindh
1900-luvun lopun kerrostalorakentamista leimasi aluksi energiakriisi, sen jälkeen postmodernismi ja uusfunktionalismi. Sävyä toivat 1980-luvun pörssihuuma ja ekologinen valveutuneisuus sekä perinnerakentamisen ja rakennussuojelun arvostus.
Metsäinen lähiö kaupungissa

Betonibrutalismista ruutuelementteihin 1960-1975, asuinkerrostaloarkkitehtuurin vaiheet 4/5

23.12.2009
Tommi Lindh
Väestön muutto maaseudulta taajamiin 1960- ja 1970-luvuilla edellytti runsasta rakentamista ja syntyivät lähiöt, kerrostalovaltaiset alueet kaupunkikeskustojen ulkopuolelle. Yleistä oli betonin käyttö, elemettirakenteet ja tasakatot.
Helsingin Maunulassa 1950-luvun Haavikkopolun talot kaartuvat maastoa myötäillen.

Jälleenrakennuksesta rationalismiin 1940-1960, asuinkerrostaloarkkitehtuurin vaiheet, 3/5

16.12.2009
Tommi Lindh
1940-luvun ja 1950-luvun alun kerrostalot rakennettiin sodan ja jälleenrakennusajan oloissa, rakennuttajiksi kohosivat yksityisten rinnalle kunnat ja aatteelliset tahot. Asuntopulaa ratkaistiin elementtirakentamisella ja teollisella tuotannolla. Lähiöt saivat 1940-luvulla alkunsa.
Vallilan suurkortteli

Pohjoismaisesta klassismista funktionalismiin 1920-1940, asuinkerrostaloarkkitehtuurin vaiheet, osa 2/5

2.12.2009
Tommi Lindh
Maailmansotien välisenä aikana asuinkerrostaloja rakennuttivat osakeyhtiöt. 1920-luvulla pyrittiin yhtenäiseen kaupunkikuvaan muurimaisten talorivien ja suurkorttelien avulla, ja puistojen merkitystä korostettiin. Vanhoja kaupunginosia täydennettiin ahkerasti.
Grönqvistin talo Helsingissä oli valmistuessaan 1882 kaupungin suurin yksityistalo

Uusrenessanssista uusklassismiin 1880-1920, asuinkerrostaloarkkitehtuurin vaiheet, osa 1/5

23.11.2009
Tommi Lindh
Monikerroksiset asuin- ja liiketalot ilmestyivät suomalaiseen katukuvaan 1800-luvun viimeisten vuosikymmenten aikana. Vuosisadan vaihteen kerrostalojen rakentamista ohjasivat ensimmäiset asemakaavat ja julkisivuarkkitehtuuria leimasivat kertaustyylit.
Munkkivuoren ostoskeskus

Ostarit, esikaupunkien keitaat

2.11.2009
Tommi Lindh
Sotien jälkeen kaupunginosien kohtaamispaikoiksi kohosivat atriumpihojen ympärille rakennetut modernit ostoskeskukset. Niiden aseman ovat vieneet kaukana keskustoista sijaitsevat automarketit, mutta löytyykö ostareille vielä käyttöä?
Finlandiatalo Helsingissä

Konserttitaloissa soi

10.12.2008
Riitta Niskanen
Musiikin julkinen esittäminen alkoi Suomessa 1700-luvun lopulla ja aluksi konserttisalit olivat monitoimitiloja, joissa pidettiin myös kokouksia, juhlia ja teatteriesityksiä. 1900-luvulla yleistyivät kulttuuritalot ja näyttävä arkkitehtuuri.
Pirkkolan asuinalue on hyvin säilynyt esimerkki puutarhakaupunkimaiseen asumiseen suunnitellusta omakotialueesta

Asuinrakentaminen Suomessa 1900-luvulla

10.7.2006
Mikko Härö
Suomi kehittyi 1900-luvulla maatalousyhteiskunnasta teollistuneeksi ja kaupungistuneeksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Asuminen koki merkittäviä muutoksia ja ohjauksen ja normien myötä syntyivät asunto-osakeyhtiöt, työnväen asuinalueet ja lähiöt.
Pietarsaaren Pohjoisnummi

Suomalainen historiallinen kaupunki

4.1.2006
Pekka Kärki
Kaupungin historiallinen ydin on yleensä edelleen sen keskustaa, uudemmat kaupunginosat ovat kasvaneet sen ympärille. Vanha keskusta vaikuttaa mielikuvaan kaupungista ja leimaa sen tietyn aikakauden edustajaksi.

Julkaistu 10.3.2016 klo 14.48, päivitetty 10.3.2016 klo 14.54