Första Föregående
1
2

2017 Tillsammans i naturen
Innehållssidå | Publicerad: 7.2.2017

Är du en Kulturmiljöskapare 2017? Presentera en plats i naturen och berätta för hela Europa vad som gör er plats så fin. Den grupp som utses som vinnare belönas med 500 euro! Berättelser...

Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna > 2017 Tillsammans i naturen
Tävlingen Kulturmiljöskaparna
Innehållssidå | Publicerad: 8.11.2017

Tävlingen Kulturmiljödagarna utgör en del av Europeiska kulturmiljödagarnas program i Finland. Syftet med tävlingen Kulturmiljöskaparna är att inspirera barn och unga att påverka kulturmiljön id...

Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna
2018 Känn ditt arv
Innehållssidå | Publicerad: 15.1.2019

Tävlingen Kulturmiljödagarna utgör en del av Europeiska kulturmiljödagarnas program i Finland. Syftet med tävlingen Kulturmiljöskaparna är att inspirera barn och unga att påverka kulturmiljön id...

Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna > 2018 Känn ditt arv
Artiklar
Innehållssidå | Publicerad: 2.11.2017

Artiklarna berättar om vår kulturmiljö på en djupare nivå. Det mångsidiga urvalet av tidlösa och nya ämnen av olika författare kompletteras ständigt. Om du utnyttjar information, berätta också för an...

Aktuellt > Artiklar
Fornlämningarnas värde som vårt gemensamma kulturarv
Artikle | Publicerad: 11.2.2014

Johanna Enqvist Bedömningen av värdet eller betydelsen av en fornlämning är centrala frågor för det arkeologiska kulturarvet och bevaringen av det. I praktiken måste man hela tiden bedöma fornlämning......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön > Fornlämningarnas värde som vårt gemensamma kulturarv
Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Skyddslagstiftning > Fornlämningarnas värde som vårt gemensamma kulturarv

Första Föregående
1
2