Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
Nästa Sista

Lär dig och inspirera
Innehållssidå | Publicerad: 8.3.2016

Kulturmiljön är en gemensam sak. Upplevelser som anknyter till den kan delas med andra. Vårt sätt att iaktta och behandla vår miljö samt njuta av dess mångfald förmedlas också till nästa generation. ...

Lär dig och inspirera
Utforska och bekanta dig
Innehållssidå | Publicerad: 8.3.2016

På denna webbplats presenterar vi olika kulturmiljöer och deras särdrag. Vi berättar också hur du kan bekanta dig med kulturmiljöer i din egen region, var du hittar mer information om dem eller vilka...

Utforska och bekanta dig
Vår kulturmiljö
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Kulturmiljön har uppstått som ett resultat av växelverkan mellan människan och naturen och visar spår av mänsklig verksamhet. Den byggda miljön, fornlämningar och kulturlandskap är kulturmiljöer. Var...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö
Begrepp
Innehållssidå | Publicerad: 18.1.2016

Miljöministeriet och Museiverket har tillsammans utarbetat en förteckning över de mest centrala och vanligaste begreppen i anslutning till kulturmiljö och renovering. Syftet med förteckningen är att ...

Utforska och bekanta dig > Begrepp
Välfärdsfinlands motionsmiljöer
Artikle | Publicerad: 25.11.2014

Hilkka Högström...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Välfärdsfinlands motionsmiljöer
Aktuellt > Artiklar > Välfärdsfinlands motionsmiljöer
Outokumpu har växt i takt med gruvorna
Artikle | Publicerad: 3.11.2014

Pekka Piiparinen...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Industrimiljöer > Outokumpu har växt i takt med gruvorna
Aktuellt > Artiklar > Outokumpu har växt i takt med gruvorna
Den estetiska upplevelsen av järnvägen och förändringar i dess förutsättningar
Artikle | Publicerad: 22.10.2014

Mikko Itälahti...

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Den estetiska upplevelsen av järnvägen och förändringar i dess förutsättningar
Stenålderns kulturlandskap
Artikle | Publicerad: 22.9.2014

Teemu Mökkönen...

Aktuellt > Artiklar > Skogar och naturmiljöer > Stenålderns kulturlandskap
Tammerfors får ett center för byggnadskultur
Artikle | Publicerad: 1.9.2014

Minna-Riikka Tuohiniitty...

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Renoveringscentra > Tammerfors får ett center för byggnadskultur
Resenärens Helsingfors och kyrklandskapets kulturella betydelser
Artikle | Publicerad: 7.8.2014

Salla Jokela...

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Resenärens Helsingfors och kyrklandskapets kulturella betydelser
Bostadsområdet Tiirinniemi i Kaipola i Jämsä
Artikle | Publicerad: 23.7.2014

Aada Mustonen och Sini Saarilahti...

Aktuellt > Artiklar > Industrimiljöer > Bostadsområdet Tiirinniemi i Kaipola i Jämsä
Finlaysonområdet i Tammerfors – ett levande industriellt byggnadsarv
Artikle | Publicerad: 16.7.2014

Leena Lusa...

Aktuellt > Artiklar > Industrimiljöer > Finlaysonområdet i Tammerfors – ett levande industriellt byggnadsarv
Mellersta Finlands garnisoner i ödemarken - Mellersta Finlands museums landskapliga inventeringsprojekt om det moderna byggnadsarvet
Artikle | Publicerad: 16.6.2014

Hanna Tyvelä och Sini Saarilahti...

Aktuellt > Artiklar > Försvarsplatser > Mellersta Finlands garnisoner i ödemarken - Mellersta Finlands museums landskapliga inventeringsprojekt om det moderna byggnadsarvet
Akanlahti timmertransportanläggning, byggnadsarv mitt inne i skogen
Artikle | Publicerad: 28.5.2014

Kerttu Loukusa...

Aktuellt > Artiklar > Skogar och naturmiljöer > Akanlahti timmertransportanläggning, byggnadsarv mitt inne i skogen
Fornlämningarnas värde som vårt gemensamma kulturarv
Artikle | Publicerad: 11.2.2014

Johanna Enqvist...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön > Fornlämningarnas värde som vårt gemensamma kulturarv
Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Skyddslagstiftning > Fornlämningarnas värde som vårt gemensamma kulturarv
Liv och leverne till tomma utrymmen?
Artikle | Publicerad: 2.12.2012

Hella Hernberg...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön > Liv och leverne till tomma utrymmen?
Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Kulturmiljön och hållbar utveckling > Liv och leverne till tomma utrymmen?
Planläggningstvisten i Trä-Kottby - Attitydförändringar gällande kulturmiljön på 1960-talet
Artikle | Publicerad: 17.11.2011

Aura Kivilaakso...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön > Planläggningstvisten i Trä-Kottby - Attitydförändringar gällande kulturmiljön på 1960-talet
Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Planskydd > Planläggningstvisten i Trä-Kottby - Attitydförändringar gällande kulturmiljön på 1960-talet
Allaktivitetsbyggnader för kultur och högkonjunkturen på 1980-talet - Konserthuset i S:t Michel
Artikle | Publicerad: 15.11.2011

Aura Kivilaakso...

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer > Allaktivitetsbyggnader för kultur och högkonjunkturen på 1980-talet - Konserthuset i S:t Michel
Kanalerna i Maaninka
Artikle | Publicerad: 4.8.2011

Pinja Metsäranta...

Aktuellt > Artiklar > Vid vattnet > Kanalerna i Maaninka
Industriområdet är ett av de äldsta områdena i Forssa
Artikle | Publicerad: 16.6.2011

Pinja Metsäranta...

Aktuellt > Artiklar > Industrimiljöer > Industriområdet är ett av de äldsta områdena i Forssa

Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
Nästa Sista