Första Föregående
1
2
3
4
5
6
...
8
Nästa Sista

2017 Tillsammans i naturen
Innehållssidå | Publicerad: 7.2.2017

Är du en Kulturmiljöskapare 2017? Presentera en plats i naturen och berätta för hela Europa vad som gör er plats så fin. Den grupp som utses som vinnare belönas med 500 euro! Berättelser...

Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna > 2017 Tillsammans i naturen

Innehållssidå | Publicerad: 11.12.2018

Tävlingen Kulturmiljödagarna utgör en del av Europeiska kulturmiljödagarnas program i Finland. Syftet med tävlingen Kulturmiljöskaparna är att inspirera barn och unga att påverka kulturmiljön id...

Europeiska kulturmiljödagarna > Tävlingen Kulturmiljöskaparna >
Renoveringscentra
Innehållssidå | Publicerad: 22.3.2016

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Renoveringscentra
Kloka reparationsprinciper
Innehållssidå | Publicerad: 21.3.2016

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper
Försvarsplatser
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Försvarsplatser
Industrimiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Industrimiljöer
Landsbygdslandskap
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap
Platser för tro och föreställningar
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar
Skogar och naturmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Skogar och naturmiljöer
Skydd av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön
Stadsmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 2.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer
Trafikmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 2.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer
Vid vattnet
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Vid vattnet
Vård av byggnadsarvet
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet
I föreningar och sällskapar
Innehållssidå | Publicerad: 15.2.2016

Lokala föreningar, klubbar och andra aktörer som utför frivilligarbete gör en betydande insats som kulturmiljöfostrare. Dylika aktörer har ofta den bästa informationen om olika skeden och traditioner...

Lär dig och inspirera > I föreningar och sällskapar
Information om tjänsten Varkulturmiljo.fi
Innehållssidå | Publicerad: 9.3.2016

Varkulturmiljo.fi är en tjänst för alla som erbjuder information om olika kulturmiljöer och skötseln av dem, och styr via länkar till källor med tilläggsuppgifter, andra nättjänster. Tjänsten Va......

Information om tjänsten Varkulturmiljo.fi
Med ungdomar
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Genom ungdomsarbete når kulturmiljöfostran på ett utmärkt sätt ungdomar. Möjligheten att bekanta sig med och agera för den egna närmiljön på fritiden utgör en fruktbar utgångspunkt för verksamheten. ...

Lär dig och inspirera > Med ungdomar
I daghem och inom småbarnspedagogiken
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Närmiljön är småbarnspedagogers trumfkort. Ute på gården kan man greja med många olika saker som anknyter till kulturmiljön tillsammans med en grupp barn. Olika utflykter i närmiljön – och även längr...

Lär dig och inspirera > I daghem och inom småbarnspedagogiken
I skolan
Innehållssidå | Publicerad: 8.8.2017

Man kan inte nog betona skolornas och lärarnas betydelse som kulturmiljöfostrare. Det finns massor av möjligheter till olika små och stora fostringsinsatser. Ofta är de dessutom givande för såväl ele...

Lär dig och inspirera > I skolan
På egen hand
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Man kan börja uppleva kulturmiljön på nära håll – börjande från det egna hemmet och grannskapet. Redan med mycket små barn kan man tillsammans titta omkring sig. Hurdan historia förknippas hemmet, so...

Lär dig och inspirera > På egen hand

Första Föregående
1
2
3
4
5
6
...
8
Nästa Sista