Byta eller reparera fönster?
Artikle | Publicerad: 19.1.2018

Mari Mannevaara...

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper > Byta eller reparera fönster?
Förnuftig reparation
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Varje byggnad som funnits en längre tid är en indikation på kompetent byggande och lyckade byggnadslösningar. Balkongarbeten i Lassas i Helsingfors. © Bild: Niina Silvasti, Miljöförvalt...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Vård av byggnadsarvet > Förnuftig reparation
Vård av byggnadsarvet
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Alla befintliga byggnader, stora som små, från lekstugor till fabriker, gamla och unga, av trä eller betong, är byggnadsarv. Även om alla byggnader är individuella, berörs vården av några allmänna pr...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Vård av byggnadsarvet
Underhåll förlänger livet
Artikle | Publicerad: 18.11.2010

Minna Lukander...

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Underhåll förlänger livet
Kontroll och underhåll av yttertak
Artikle | Publicerad: 23.5.2007

Sami Kälkäjä...

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kontroll och underhåll av yttertak