Skydd av kulturmiljön

Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras för kommande generationer. Skyddet påverkas av lagstiftningen, samarbetet mellan miljö- och kulturförvaltningen samt av medborgarnas egen verksamhet. En god vård av kulturmiljön främjar bevarandet av objekt, stödjer målen gällande hållbar utveckling och minskar klimatbelastningen.

Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras också i framtiden.
Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras också i framtiden. © Bild: Laura Rautjoki, Miljöförvaltningens bildbank.
RSS

Artiklar om ämnet

Sanering och skydd av Brahestads rutplansområde 17.1.2018 10.59
Juho Rajaniemi
Liv och leverne till tomma utrymmen? 2.12.2012 13.00
Hella Hernberg
Läs mer
Publicerad 7.3.2016 kl. 13.27, uppdaterad 7.3.2016 kl. 13.27