Temat

Europeiska kulturmiljödagar kulminerar på det andra veckoslutet i september men det ordnas evenemang hela året. Temana styr årligen till olika slags evenemang och innehåll.

Temat för de europeiska kulturmiljödagarna i Finland 2017 är Tillsammans i naturen. Under kulturmiljödagarna 2017 firas den kulturella grunden till människans förhållande till naturen. Under jubileumsåret för Finlands självständighet kan vi alltså undersöka hur naturen och kulturen möts i oss.

Naturen kan vara en källa till kreativitet, en plats för rekreation och den kan hjälpa oss att bygga upp vår identitet. Så gott som alla naturobjekt hör till kulturmiljön, och i dem kan man på ett eller annat sätt se effekten av människans verksamhet. Under temaåret Tillsammans i naturen lyfter man bland annat fram natur i städer, gårdsplaner, nationalparker, vårdbiotoper, levande kulturarv med kopplingar till miljön och miljökonst.  

Temat för de europeiska kulturmiljödagarna i Finland 2018 är Känn ditt arv, berätta din historia.

Temat för European Heritage Days för 2019 Heritage and Education, 2020 Arts and Entertainment and 2021

kollaasi
 
 
Publicerad 6.4.2016 kl. 14.42, uppdaterad 30.10.2017 kl. 9.58