Tävlingen Kulturmiljöskaparna

Tävlingen Kulturmiljödagarna utgör en del av Europeiska kulturmiljödagarnas program i Finland.

Syftet med tävlingen Kulturmiljöskaparna är att inspirera barn och unga att påverka kulturmiljön idag och i framtiden. Tävlingen uppmuntrar barn och unga att iaktta, utforska och utvärdera sin närmiljö. Med hjälp av tävlingen vill man även uppmuntra dem att delta i och påverka utvecklandet av sin egen omgivning och förnyandet av kulturen.

Tävlingen har som mål att

  • stödja barn och unga i deras formande av sin kulturidentitet och sitt förhållande till omgivningen.
  • främja barns och ungas kännedom om, uppskattning för och färdigheter att utvärdera den lokala kulturmiljön.
  • stödja barns och ungas deltagande, påverkan och medborgaraktivitet i närmiljön och mer omfattande i hela samhället.
  • stödja kulturmiljö- och demokratifostran inom småbarnsfostran, i skolor, läroanstalter och organisationer samt hos andra aktörer.
kyt kuvituskuva 3
Publicerad 30.3.2016 kl. 13.11, uppdaterad 3.10.2017 kl. 12.29