Kontaktuppgifter

Ytterligare uppgifter och beställning av material:

Finlands Hembygdsförbund
Sini Hirvonen
sini.hirvonen[at]kotiseutuliitto.fi eller erp[at]kotiseutuliitto.fi, tfn (09) 612 6320
Kalevagatan 13 A, 00100 Helsingfors

Miljöministeriet
Hanna Hämäläinen
hanna.hamalainen[at]ymparisto.fi, tfn 0400 143 956

Europeiska kulturmiljödagarna i sociala medier

Facebook: www.facebook.com/EHDFinland
Twitter: @HeritageDaysFI

Publicerad 11.4.2016 kl. 10.07, uppdaterad 7.2.2017 kl. 12.53