Vid vattnet

Artiklar RSS

Ahkiolahden kanava. © Kuva: Kari Jämsen, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Kanalerna i Maaninka

4.8.2011
Pinja Metsäranta
Kanaliseringen av Vuoksens vattendrag på 1800-talet var väsentliga för utvecklingen av städerna i Inre Finland, såsom Idensalmi. Längs med kanalerna transporterades virke från Norra Savolax till Kymmenedalens träförädlingsfabriker och även mycket passagerar- och varutrafik gled längs kanalerna.
Kotkan satama, kuva Daniel Nyblin, Suomen Merimuseo

Byggnader för sjötrafiken

31.8.2007
Jarmo Saarinen
Den tidiga finska sjöfarten ledde till att lager, magasin och packhus uppstod i hamnarna, och senare kranar och oljecisterner. Detta gamla byggnadsbestånd har bäst bevarats i hamnar som inte längre används.

Publicerad 17.3.2016 kl. 13.15, uppdaterad 17.3.2016 kl. 13.20