Nyaste artiklar RSS

Taiteilijatalo Lallukan restauroitu aula

Renovering och restaurering av Lallukka konstnärshem

18.4.2018
Simo Freese
Lallukka konstnärshem, som ritades av arkitekt Gösta Juslén, byggdes i Främre Tölö i Helsingfors 1933. I början av 2010-talet var huset i behov av en grundläggande renovering och restaurering.
Kulttuuriympäristöä Haltialasta Helsingistä. Kuva Liisa Lohtander.

Är den byggda miljön en del av vårt kulturarv?

23.3.2018
I Finland har man för första gången med ett stort sampel undersökt människors attityder gentemot och uppskattning för kulturarvet. På basis av Kulturarvsbarometern uppskattar människor särskilt naturmiljön och landskap när de tänker på kulturmiljön, men vad är den byggda miljöns status?
Merimiehen koti Kirsti

På resa med Kirsti – Förskoleundervisningens förenhetligande helhet för lärande i musémiljö

15.3.2018
Juli-Anna Aerila, Marja-Leena Rönkkö och Satu Grönman
Förskoleundervisningen har som mål att berika barnets upplevelsevärld och erbjuda möjligheter att bli inspirerad, experimentera och att lära sig nytt. I Raumo på besöket till sjömannens hemmuseum Kirsti lär sig barnen innehåll i läsning och skrivning, handarbete och kulturfostran med hjälp av musémiljön, och bekantar sig med sin egen närmiljös historia.

Det förgångnas tjusning

15.1.2018
Ilana Rimón
Rollspel, forna tiders arbetsmetoder och hembygdshistoria i ett och samma paket: Eleverna i årskurs åtta vid högstadiet i Petalax åkte till traktens hembygdsgård för att ta reda på hur man levde i trakten 1903. Samtidigt begrundade eleverna ett ämne som är aktuellt nu som då – utvandring och invandring.
Mer artiklar

Varkulturmiljo.fi i Facebook

@varkulturmiljo i instagram