Kulttuuriympäristön suojelu

Kulttuuriympäristön suojelu varmistaa sen säilymisen jälkipolville. Suojeluun vaikuttavat lainsäädäntö, ympäristö- ja kulttuurihallinnon yhteistyö sekä kansalaisten oma toiminta. Kulttuuriympäristön hyvä hoito edistää kohteiden säilymistä ja tukee myös kestävän kehityksen tavoitteita sekä vähentää ilmastokuormaa.

Lapsi ja aikuinen viljalypalstalla.
Suojelulla varmistetaan kulttuuriympäristön säilyminen myös tulavaisuudessa. © Kuva: Laura Rautjoki, YHAn kuvapankki.
RSS

Artikkeleita aiheesta

Muinaisjäännösten arvo yhteisenä kulttuuriperintönämme 11.2.2014 11.24
Johanna Enqvist
Muinaisjäännösten arvon tai merkittävyyden arviointi on arkeologisen kulttuuriperinnön hallinnoinnin ja suojelun keskeisimpiä kysymyksiä. Käytännön suojelutyössä muinaisjäännösten arvottamista joudutaan tekemään jatkuvasti. Mikä onkaan arvokasta?
Elämää tyhjiin tiloihin? 2.12.2013 12.52
Hella Hernberg
Nyt ja tulevaisuudessa kaksi tekijää määrittelee entistä vahvemmin rakennettua ympäristöä ja sen käyttöä: resurssien niukkuus ja ympäristöjen muutos. Rakennuksilta vaaditaan tulevaisuudessa kykyä sopeutua ympäröiviin muutoksiin ja muuttuviin käyttötarpeisiin.
Puu-Käpylän kaavoituskiista - Kulttuuriympäristöön kohdistuvien asenteiden muuttumisesta 1960-luvulla 17.11.2011 10.54
Aura Kivilaakso
Kulttuuriympäristöön kohdistuneet asenteet muuttuivat 1960-luvulla ja modernin kaupungin ihannointi johti monien rakennusten purkamiseen. Myös Puu-Käpylän puutarhakaupunki Helsingissä kaavoitettiin uudisrakentamiselle, mutta suunnitelmat nostivat laajan kohun.
Lisää artikkeleita aiheesta
Julkaistu 4.12.2015 klo 13.26, päivitetty 3.3.2016 klo 13.02