Luukku 15 - Utajärvi luo onnellisen elämän edellytyksiä!

Uutinen 7.12.2017 klo 14.00
© Anne Huhtala
© Anne Huhtala

 

Kunnassamme järjestettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kaikille kylille yhteinen Meidän turvallinen kylä -koulutus. Sen jälkeen kylät ovat tehneet oman kylän tarpeita vastaavaa turvallisuustyötä: turvallisuuskyselyitä, turvallisuussuunnitelmia, perustaneet WhatsApp-ryhmiä. Mikä parasta, kyläläisten yhteisen elinympäristön turvallisuutta ja siitä huolehtimista on alettu katsoa uusin silmi - miettimään ja parantamaan sitä yhdessä. Se on parasta ja tuloksekkainta hyvinvoinninedistämistyötä, yhdessä ideoiden ja vastuullisesti!

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n Kyläturvallisuus-koulutuskonsepti pilotoitiin Kainuussa 2014-16. Ensimmäisessä vaiheessa koulutettiin 150 kylää ja lähes 70 kyläkouluttajaa. Konsepti on nyt laajentunut koko maahan, ja se sopii niin maaseutu- kuin kaupunkikyliin.

Käytännön varautumisohjeita ja tietoa kyläturvallisuudesta kiinnostuneille löydät 
www.kyläturvallisuus.fi -sivustolta.